sirlar 10

çözülmeler

devam 16)-HARUN (a.s):M.Ö. 1890-1730 İmranın oğlu ve,Hz.Musanın kardeşi olan Harun Peygamber,m.ö.1890 yılında,Ağabeyi Musadan bir yıl sonra doğar.Yine Musadan bir yıl sonra m.ö.1850 yılında Peygamber olur.120 yıl Peygamberlik yaptıktan sonra,m.ö.1730 yılında 160 yaşında iken ölmüştür.Firavuna karşı,26 yıl boyunca Ağabeyi Musaya yardım etmiştir. 17)DAVUT (a.s):M.Ö. 1261-1181 Hz.Musadan 455 yıl sonra,Davut Peygamber m.ö.1261 yılında Dünyaya gelir.Davut Peygamber ,Kral Peygamber Süleymanında Babasıdır.Davut Peygamber 40 yaşında ömrü bitip ölmesi gerekirken ,Atası Hz.Ademin kendisi için bağışladığı 40 yıl fazla ömürden faydalanır ve 80 yıla çıkar ömrü.60 yıl Peygamberlik yapar.Yahudi Lider Talutun , Calutla savaşında Calut(Golyat)u öldüren Davut Kahramanlığından dolayı yeni Yahudi Kralı olur.Yahudi birliğini sağlar.Kendisine Allah tarafından Zebur (Mezmur) isimli,Kehanet ve ilahi zikir kitabı verilir.Ancak Hz.Davut yeni bir Din ve Şeriat savunmaz,Din ve Şeriat olarak Tevrat kitabı ve Musa Dini üzere amel eder.Hz.Davutun zamanında Yahudi İsrail oğulları 5.020.500 civarında idiler. 18)-SÜLEYMAN (a.s):1193-1141 Hz.Davutun oğlu olan Hz.Süleyman ,12 yaşına girdiğinde,babası Davut 80 yaşında iken ölmüştü.Böylece,Davutun Krallığı oğlu Süleymana genç yaşta geçti.Süleyman 20 yaşına gelince Allahın özel yardımı ile Dünyadaki tüm hayvanların dillerini hal dili yolu telepatik yoldan anlar hale geldi.Hatta Cinler Aleminden bazı cinleride anlayıp konuşarak kendi hizmetine soktu.Ünlü Süleyman Tapınağını Kudüste inşaa ettirdi.Seba Ülkesinin Kraliçesi Belkis ile evlendi.Muhteşem eşsiz bir saltanat sürdü.40 yıllık saltanatı boyunca Mısıra ve orta doğuya hükmetti.Allahın ve Uzaylı Meleklerin özel yardımı ile ,Sihir Büyü ve Mucize kavramlarını en iyi biçimde kullandı.Cinler Alemine gidip geldi. Geldani Kralı Nemrut ve Pers (İran) Kralı Buhtunnasır (Nabukednezar) kafir Dünya Fatihleri olmuşlardır.Süleyman ve Davut her ne kadar Yahudi Toplumunun Peygamberleri olsada,Diğer 124.000 Peygamberin Müslüman olduğu gibi ,Hz.Muhammed gibi Gerçek Din Felsefesi gereğince Müslüman Peygamberlerdir.Süleyman ve Zulkarneyn ise Tek Tanrıya inanan (Müslüman)Fatihlerden iki önemli Kraldır.Davut,Süleyman ve Zulkarneynin gerçek izlediği yoldan ayrılan Museviler ,ayrılmaları,sapmaları sebebi ile Müslümanlardan ve gerçek Hiristiyanlardan farklı görünürler. Hz.Süleymanın zamanında Yahudiler 5.462.304 kişilik bir nüfusa sahip oldular.Yahudilerin nüfuslarının az artmasının sebebi.Yahudilerin sahip oldukları Din kavramlarını değiştirip Dinlerini İsrail Peygamberin soyundan gelen bir kaç Peygamberin kendi aşiretlerine ait özel dini hale getirmelerinden kaynaklanmaktadır.Müslüman Musevi Din kavramı Dünya çapındaki evrensel özelliğini kaybetmiş ,Sadece İsrail oğullarını diğer dünya milletlerinin üzerine çıkartan bir gizli Yahudi siyonist siyasetinin Tarikatı haline gelmiştir.Yani İsrail oğlu olmak onlar için bir ayrıcalık olmuş diğer insanlar karşısında.Bu yüzden Yahudilerden ürken diğer milletler Yahudi dinine sıcak bakmamışlardır.Sadece siyonizmin ayrıcalık getiren özel maddelerine ilgi duyanlar,Kendi nefsine hizmet etmeyi ibadet zannedenler,kendi nefsini Tanrıya ortak koşanlar bu Yahudi dinine girmekteler.Bu yüzden Dünyada 200 kişi hiristiyan olurken,dünyada 202 kişi Müslüman olurken Yahudi dinine sadece bir kişi girmektedir. Hz.Süleyman Peygamberin m.ö.1141 yılında ölümünden sonra ,o dönemde yaşayan 7 milyon Yahudinin yarısı Musa Şeriatından ayrılıp İsrail Devletinden ayrıldı ve Yahuda Krallığını kurdular.Böylece iki yahudi devleti ortaya çıktı.Fakat Yahudilerin birbirine zıt olarak 2 Krallığa ayrılmaları onların aleyhine oldu.Önce Hz.Davutun kurduğu İsrail krallığı m.ö.889 yılında yıkıldı.daha sonrada onlardan ayrılan Yahuda Krallığı m.ö.728 yılında yıkıldı.Hak yoldan ayrılmalarının cezasını m.s.1948 yılına kadar esaret içinde yaşayarak çektiler.Yahudiler ,2676 yıl boyunca Asurilerin,Babillilerin,Perslerin(İran),Doğu Romalıların,Bizanslıların,Müslüman arapların,Müslüman Türklerin eğemenliğinde yaşadılar.Yahudi nüfusu m.ö.728 yıllarında esarete girdiklerinde 8 milyon 316 bin 81 kişiye ulaşmışlardı. Bilimsel araştırmalarımızın özel hesap sonuçlarına göre Hz.İbrahime iman eden 109.730 İbrani nüfusu günümüzün tarihine kadar,812.814.150 rakamına ulaşmıştır.Bu rakam kadar insan İbrani ve İsrail oğlu yada Yahudi Musevi olarak yaşayıp ölmüştür.Bugün yaşayan 21 milyon yahudi hariç.Oysa Hz.İsaya inanan insanların sayısı onu ölümünden hemen sonra 25 milyon rakamını geçmiştir.Bugüne kadar 37.422.788.000 Hiristiyan gelip geçmiştir.Bugün yaşayan 2 milyar Hiristiyan hariç.Hz.Muhammed öldükten sonra Müslümanlarda çığ gibi çoğalıp 25 milyon rakamını geçmiştir.bugüne kadar gelen ve ölen toplam müslüman sayısıda 17.711.529.000 civarındadır.Bugün yaşamakta olan 1 milyar 300 milyon Müslüman hariç. 19)-YUNUS (A.S):M.Ö. 1000-900 Suriyedeki Asurilere Peygamber olan ve Yunus Balığının karnında 40 gün hapis kalan ve adını oradan alan Hz.Yunus Peygamber Hz.Süleymandan 141 sene sonra,m.ö.1000 yılında doğdu.m.ö.960 yılında Peygamber olan Yunus 60 yıl Peygamberlik yaptı ve 100 yaşında iken m.ö.900 yılında öldü. 20)-İLYAS (a.s):M.Ö. 1090-1000 Hz.Süleymandan 51 yıl sonra m.ö.1090 yılında dünyaya gelen İlyas Peygamber m.ö.1050 yılında peygamber oldu ve 50 yıl peygamberlik yaptıktan sonra,90 yaşında iken m.ö.1000 yılında öldü.Hz.İsa Peygamber kendisine yardımcı olan ve kendisinin Peygamberliğini vaftiz eden Hz.Yahya Peygamberin, aslında Zebur kitabındada zikredildiği gibi,Reenkarnasyon yolu ile yeniden dünyaya gelen ama bu sefer Yahya adını alan ve kendisinin Peygamberliğini vaftiz eden Hz.İlyas Peygamber olduğunu belirtmektedir.Böylece Zebur kitabında İsanın İlyas tarafından vaftiz edileceği kehanetide gerçekleşmiş olmaktadır.Bu durumda Reenkarnasyonun varlığına gerçekliğine ışık tutmaktadır.Hızır ve İlyas,Hz.İsanın Altın Çağdaki(2048-2093 arasındaki) Krallık dönemindede ortaya çıkıp,Deccalı yalanlayıp İsayı doğrulayacaklardır. 21)-ELYESA (a.s):M.Ö. 980-890 Hz.İlyasdan 20 yıl sonra dünyaya gelen,Elyesa m.ö.980 yılında dünyaya gelmiş ve m.ö.940 yılında peygamber olmuş ve 50 yıl peygamberlik yaptıktan sonra m.ö.890 yılında 90 yaşında iken ölmüştür. 22)-ZÜLKÜFİL (A.S):M.Ö. 980-890 İlyas Peygamberin ölümünden 20 yıl sonra,dünyaya gelen Zülküfil Peygamber, tıpkı Elyesa Peygamber gibi,aynı yılda.m.ö.980 de doğdu,40 yaşında peygamber oldu ve 50 yıl peygamberlik yaptıktan sonra 90 yaşında iken,m.ö. 890 yılındada öldü. 23)-ZEKERİYA (A.S):M.Ö. 100-0 (MİLAD) Zülküfil ve Elyesa Peygamberlerden 790 yıl sonra dünyaya gelen,Zekeriya Peygamber,m.ö.100 yılında yani Hz.İsadan 100 yıl önce doğdu.40 yaşında Peygamber oldu.60 yıl peygamberlik yaptı.Hz.Zekeriya, Yahya Peygamberin babasıdır.Hz.Zekeriya 100 yaşında iken oğlu yahya doğmuştu.Yahya doğduktan birkaç ay sonra,kendisine iman etmeyen soydaşı Yahudiler ve Doğu Romalılardan kaçarken,saklandığı bir ağaç kovuğunda Ağaçla birlikte başı kesilip öldü. 24)-YAHYA (a.s):0 (milad)-M.s.31 Hz.Zekeriya Peygamberin oğlu olan Yahya Peygamber,Kuzeni ,Teyze oğlu İsa Mesih ile aynı yılda doğdu.İkisininde doğduğu yılda Halley kuyruklu yıldızı gök yüzünde görüldü ve onların doğumunu haber verdi.Bunu Hz.Muhammed (s.a.v)söylemiştir. Yahya Peygamber 30 yaşında Peygamber olmuştur.Hz.İsa Mesihin Peygamberliğine şahitlik yapıp onu vaftiz etmiştir.Zeburdaki önceki kehanet böylece gerçekleşmiş oldu.Yahya Peygamber Hz.İsanın deyimi ile Hz.Yahya ,İsadan 1000 yıl önce yaşayan, İlyas Peygamber olup,m.ö.1000 yılındaki kendi ölümünden 1000 yıl sonra Yahya ismi ile reenkarnasyon yolu ile doğmuştur.Hz. Yahya Bölge kralı olan Herodun kendi öz kız kardeşi ile evliliğini ,İsanın getirdiği yeni Hiristiyanlık Dini şeriatına göre onaylamadığı için,Kral Herod tarafından başı kestirilerek ölmüştür.Hz.Yahya 1 yıl peygamberlik yaptı 31 yaşında iken İsadan 2 yıl önce m.s.31 yılında öldü. 25)-İSA MESİH:0 (MİLAD-SIFIR-33 Miladi Takvim Hz.İsanın doğumu ve aynı yılda dünyada görülen Halley kuyruklu yıldızının görülmesi ile başlar. Meryem Anaya Cebrail isimli Vahiy Meleği,sıfır yılından 9 ay önce geldi.Cebrail henüz hiç evlenmemiş olan sadece nişanlı olan ,Bakire Meryemin yakasından Ruh üfleyerek,Hz.İsa Mesihin Rahme yerleşmesini sağladı.9 ay sonra İsa Mesih böylece babasız ,ama analı olarak doğdu.İsa Mesih 30 yaşına gelince ,Cebrail tarafından Peygamber tayin edildi.Kendisine Yeni Ahid denilen new Testament yada Bible(Gospel) denilen ve Müjde anlamına gelen İncil kutsal kitabı verildi.İncil Hz.İsanın Ahir zamandaki Altın Çağ döneminde yaşayacağı ikinci hayatından ve kıyametten önceki bu son dönemde İsa Mesihin Allahın sönen İlahi Adalet ve hak nurunu tamamlayıp Tanrının Krallığının diğer beşeri sistemlere üstünlüğünü vaad ediyordu. Değerli izleyiciler,İsa Mesih kendi getirdiği yeni Hristiyanlık Dini ile,eski Yahudi inancının geçerliliğinin kalmadığını bu yüzden o dönemde yaşayan 11 milyon 304 bin 961 Yahudinin Musanın bozulan Şerii hükümlerini bırakıp kendisinin Şeriatına uymalarını istedi.Böylece değiştirilen ,bozulan Musa Şeriatını düzeltmiş ıslah etmiş olacaktı. Fakat Yahudi Din adamları bozdukları Musa Şeriatından müthiş rant ve itibar sağlıyorlardı. Bu yüzden İsaya inanmadılar ve onun Kıyametten önceki Krallık hayallerinide siyasi istismar aracı edip ,Hz.İsa Mesihi Romalılara şikayet edip 3 yıl sonunda onu çarmıha gerdirdiler.Bu işi yaparken İsa Mesihin 12 havarisinden Muhbir Yahuda İsharyotuda kendi saflarına çekerek yaptılar.Ancak Allahü Teala o dönemde yaşayan inancı bozuk Yahudileri aldattı ve Havari Muhbir Yahuda İsharyotu Gerçek İsa Mesihin bulunduğu çarmıha yerleştirdi.Gerçek İsa Mesih Çarmıha hiç gerilmeden göğe çekildi.Işınlanıp Uzaylı Meleklerce,7 kat göklerin bulunduğu Cin boyutundaki yeni makamına yerleştirildi. Hz.İsanın çarmıha gerilmesi olayını ,Hz.İsa gerçekten çarmıha gerildiğini sansınlar diye.Bu olayın gerçeğini gizledi.Bu işin böyle olduğu ancak , Kuranın ve İslam dininin gelmesi ile anlaşıldı. Hz.İsa Mesih ,Göğe çekilmeden önce,Ahmed isminde, son bir peygamberin kendisinden sonra gelip,kendisinin tamamlayamadığı ıslah çalışmasını yapıp kendisinide doğrulayacağını bildirmişti.İsa Mesih ,göğe çekilmeden önce,Kıyametten önce Altın çağ başında ,bir insanın kendisinin anlatmaya çalışıpda açıklayamadığı sırları çözeceğinide,hatta tüm dünya İnsanlığına, Hz.İsa Mesihin Altın Çağdaki krallığı döneminin kesin tarihlerle geldiğinide müjdeleyeceğini bildirmişti.İncilde bulunan bu kehanette gerçekleşti.Değerli izleyiciler yanlış anlamayın ama İsa Mesihin müjdelediği mahşer haberciside biziz.Yani İsa Meshin 2048 yılında dünyaya geleceğini ve Altın Çağ dönemini yaşatacağını ,İsa Mesihin 2093 te öleceğini diğer önemli olayları kesin tarihleri ile,araştırıp bulan biziz,kesin tarihlerini İslami belgelerle ispatlayan biziz.1996,1997 ve 1998 yılında mektuplarla,dünyaya duyuran biziz.Başkası yoktur. Hz.İsa Mesihin peygamber olduğu dönemde 11 milyon 304 bin 961 musevi yahudi yaşıyordu.Yahudiler İsevi Hiristiyan olmadılar ama Doğu Roma halkından 24 milyon 512 bin 89 kişi Hz.İsaya iman etti.Hz.İsanın Hiristiyanlık dinine inananlar çığ gibi büyüyünce m.s.325 yılında Bizansın İlk İmparatoru Konstantin bu olaya el atıp,Hiristiyan inancını,İslami özünden uzaklaştırıp,bugünkü Paganist=çok Tanrılı teslis=üçleme inancını benimsedi ve bunu halk adına resmen kabul etti.Bugün dünyada yaşayan 2 milyardan fazla Hiristiyan ,Hz.İsaya iman eden 24 milyon 512 bin 089 hiristiyandan türediler.Bugüne kadar gelen yaşayan ve yaşamayan tüm Hiristiyanların toplam nüfusu 37 milyar422 milyon788 bin civarındadır.Hiristiyanlık dini,İslamiyetten 570 yıl önce başladığı için,Hiristiyanların toplam nüfusu müslümanların toplam nüfus sayısının iki katını geçmiştir. 26)-HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V):M.S.571-632 Hz.İsmail Peygamberin soyundan gelen Hz.Muhammed (s.a.v)m.s.571 yılında Mekkede doğdu.Hz.Muhammed (s.a.v)Daha önceden Tevratın ve İncilin müjdelediği Ahmed ismindeki Peygamberdir.Hz.Muhammedin yer yüzündeki ismi Muhammed Mustafadır.Hz.Muhammedin 7 Kat Göklerdeki yaşayan ruhani varlıklarca bilinen ismi ise Ahmeddir.İncil ve tevratta 7 kat Göklerden gelmiştir.Onların bildiği şekilde Ahmed diye nitelemiştir.Hz.Muhammedin dedesi Abdül Muttaliptir. Babası Abdullahtır.Annesi Amine Hatundur.Müslüman Amcalarından Abbas,Hamza,ve Ebu Talip meşhurdur.Müşrik Amcası Ebu Lehepte meşhurdur.Hz.Muhammedin Damadı Hz.Ali de Hz.Muhammedin Amcası Ebu Talibin oğludur.Hz.Ali Hz.Muhammedin kuzenidir. Hz.Ali Hz.Muhammedden 27 yaş küçüktür.Hz.Muhammedin en son peygamber olarak Araplardan seçilmesi ile,Yahudilerden pek çok peygamber çıkması son buldu.Yahudiler Ahmed isimli son peygamberin Yahudi toplumundan değilde Araplardan çıkmasına çok bozuldular.Allahın bu takdirini saygı ve sevgi ile karşılamadılar.Hz.Muhammed ,Allahın 124 000 peygamber arasında en çok sevdiği kul ve Peygamberdir.Bu güne kadar, Hz.Muhammedin sayesinde 17 milyar,711 milyon 529 bin Müslüman olabilmiştir.Ahiret hayatını kurtarabilmiştir.Yaşayan 1 milyar 300 milyon Müslüman hariç.Bu kadar insan doğru dine kavuşmuştur.Hz.Muhammedin ölümünde Müslümanların sayısı çığ gibi artıp,23.017 bin 988 e ulaşmıştı. Bugün yaşayan 1,3 milyar müslüman bu23 milyon Müslümandan türedi.Hz.Muhammedin zamanında 14 milyon 117 bin 646 Yahudi yaşıyordu.Hz:Muhammedin zamanında dünyada 630 milyon 916 bin 190 hiristiyan yaşıyordu. Yahudiler kendilerine 300 den fazla peygamber gelmesinden dolayı üstünlük kompleksine kapılmışlardı.Tevratta Tanrının Yahudilere üstünlük ve özgürlük vermesi olayını,milli bir kibirlenme meselesi haline getirdiler.Allahü Tealanın Dünya insanlarından en çok yahudileri sevdiğini ve Yahudilere bir ilahi ayrıcalık tanındığını sanıyorlardı.halbuki tam tersi idi.300 defa bozulan ,yozlaşan ve bozulan bir toplumu ıslah etmek için 300 den fazla peygamber geliyorsa bunun neresi üstünlük kurmayı gerektirir.Utanılacak bir durumdur.Allahtan utanmasını bilmeyen Yahudiler,Ahmed Peygamberin Araplardan çıkması ile Allaha sitem edip onu tanımadılar,kabullenmediler.Eğer kendi Yahudi toplumundan çıksa idi,o takdirde O Ahmed Peygamberi en son Peygamber olarak kabul edebileceklerini söylemişlerdi. Sanki Allahın ,Yahudilerin Muhammedi tanımalarına ihtiyacımı vardı?.Daha öncede İsanın tanınması için Yahudileremi ihtiyaç vardı?Yahudiler, İsa,Yahya ve Zekeriya dahil 30 dan fazla Peygamberi tanımayıp kendi hayallerinde yaşattıkları sahte dine inandılar. Hz.Muhammed Peygamberliğini sürdürdüğü sırada orta doğuda 14 milyon,117 bin,646 civarında yahudi bulunuyordu.aynı dönemde yaşayan Hiristiyanların sayısı ise,630 milyon,916 bin,190 civarında idi.Müslümanlar ise Hz.Muhammedin ölümünde 23 milyon 017 bin 988 civarına gelmişti.Bugün dünyada 2 milyar 094 milyon 290 bin 400 Hiristiyan yaşıyor. 1 milyar,396 milyon 193 bin 600 müslüman yaşıyor.21 milyona yakın yahudi yaşıyor. Kendi özel araştırma metodumuzun sonuçlarına göre, ortaya çıkan Nüfus Matematiğine göre:Nuh Tufanından günümüze kadar dünyaya gelip ölen İnsanların genel toplamı,bugün dünyada yaşayan 6 milyar 346 milyon 334 bin 800 insanın tam 48.5 katıdır.Bu duruma görede günümüzde ortalama olarak hergün dünyada en az 316009 kişi ölmektedir.Bazı istisnalar hariç dünya ortalaması olarak 20082 günde herkes ölmekte ve yaşayan nesil değişmekte yenisi gelmektedir. Bazı İslam düşünürleri,kendileri düşünme zahmetinde bulunmayarak her şeyi,her türlü tarihsel ve matematiksel bilgileri kutsal kitaplardan,Peygamberlerden hazır kopya bilgi verilmesini,vahiy gibi fısıldanmasını,bildirilmesini umarlar.Kutsal kitaplarda bu tür bilgilerin elde edilebilmesi için,Allahın bildirdiği özel ipuçlarını hiç göremezler,görenlerede itibar etmezler.Oysa kutsal kitaplarda ve Peygamber hadislerinde her türlü sayısal ip uçları mevcuttur,biraz bunun üzerinde düşünmeleri gerekir o kadar. Bundan dolayıda derlerki bazı düşünürler , "Kuran Tevrat gibi,olaylar ile ilgili ayrıntılı bilgi vermez,yaşanmış ve yaşanacak olayların tarihlerini vermez,çeşitli devirlerde yaşamış olan insan toplumlarının nüfus sayılarını vermez.olayların sürelerini belirlemez.Kuran olayların özündeki mistik gizli özü,yani ahlaklı yaşam ve ibadet kavramları hususunu ortaya koyar.Firavun gibi zulmedenlerin başına gelen olaylardan, korkaklık, tedbirsizlik,duyarsızlık gösterenlerin başlarına gelecek olaylardan ders alınmasını öğütler,başka önemsiz konularla ilgili duyuru yapmaz." Fakat Müslümanların kendi her işlerine yarayacak ayrıntılı özel bilgileri kurandan hazır beklemeleri doğrumudur?. Kendileri ne işe yararlar.,neden düşünme zahmetine katlanamazlar,hayvandan farkları nedir? Düşünebilir, okuyabilir, araştırabilir olmaları değilmidir?,Oysa Kuran,İncil ve Tevrat ile Modern Teknolojik bilgiler arasında akıl ve mantık uygunluğu söz konusu değilmidir?. Mısırdaki İbrani ve Orta doğudaki Hiristiyan Tarihi ile ,yine orta doğudaki İslam Tarihi kaynakları arasında birbirini tamamlayan onaylayan ortak pek çok husus vardır.Ancak nedense hiç kimse buna itibar etmek istemez.İşte bu bakımdan tarafımızdan ortaya özel olarak çıkarılan ,kaynak olarak verilen tarihsel ve nüfus sayıları rakamlarıda geçmiş Tarihimizdeki mevcut boşluğu doldurmuştur. Kuran İncil ve Tevrat önceden neyi haber verdilerse hepsi birer birer çıkmıştır, çıkmayada devam ediyor bundan sonrada çıkmaya devam edecek.Biz bu gerçekleşen kehanetleri gösterdik,bundan sonra ngerçekleşecek olanlarıda gösteriyoruz.Kibirine mağlup olmayan aklı selim olanlar,tarafsızlığını muhafaza ederek gerçekleri ve son bulgularımızı yeniden değerlendirsinler.bunun faydasını yine kendileri göreceklerdir. Hz.Muhammedin deyimi (Hadisi) ile,Yahudiler 71 tarikata,mezhebe ayrıldılar.Hiristiyanlar ise 72 nmezhep ve tarikata ayrıldılar.Müslümanlar ise 73 tarikat ve mezhep koluna ayrıldılar.m.1851 yılından bu güne kadar,Musa,İsa ve Muhammed Peygamberlere doğru dürüst inanan olmadı.Üç semavi dine inananların toplam nüfusu 55 milyarı bulmuştur.Ancak bu kadar kuru kalabalığın binde biri cennete gidebilecektir.Cehenneme ise en başta bu üç semavi dinin yönlendiricisi olan sahte din adamları en başta gideceklerdir.İnsanların hayatlarını cehenneme çevirenler bu sahte din adamları olduğu için,bugüne kadar vefat eden 55 milyar insan Allahtan ilahi adalet beklemektedir. İstisnalar hariç çoğunlukla bu sahte din adamlarının bu konuda günah veballeri büyüktür.Bunu biz demiyoruz. Hz.muhammed (s.a.v)söylüyor.Kıyamet günlerine geldiysek bugün 6 yıl içinde küçük kıyametle karşılaşacak isek,bunun sebebi sahte hacılar,sahte Hocalar,sahte Papazlar ve sahte Hahamlardır.Ama bugün en çok itibarı bunlar görüyorlar.Peygamberlerin izinden gidenler,acı Gerçekleri söyleyenler,Arif ilim adamları toplumumuz tarafından itibar ve kabul görmezler. Bu sahte din adamları Peygamberlerin kutsal kitapların getirdiği dini kuralları yanlış yorumlayarak üç semavi din toplumunu birbirine düşman ettiler, biribirlerine karşı savaştırdılar her din cemaatı kendi siyasi çıkarlarına göre sözde cihat ve Haçlı seferi ilan ettiler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !